hypnotherapie

Hypnotherapie

Hypnotherapie is een vorm van psychotherapie waarin gebruik wordt gemaakt van hypnose, ook wel trance genoemd. Hypnotherapie kan ingezet worden bij diverse psychische en lichamelijke klachten. Hypnose of trance is een toestand van veranderd bewustzijn dat bereikt kan worden door ontspanning en concentratie. Het is een toestand die te vergelijken is met dagdromen. In een trancebeleving is er meer aandacht voor de innerlijke ervaringen en minder aandacht voor het kritisch denken. In trance is het mogelijk om contact te maken met onbewuste gedachten en gevoelens uit het verleden die je nu nog bij je draagt.

Veel klachten zijn uitingen van vroeger aangeleerd gedrag of overtuigingen. Deze waren (of leken) eerder in je leven misschien zinvol, maar kunnen nu een belemmering zijn. Door in contact te komen met deze onbewuste patronen kunnen onverwerkte ervaringen worden herbeleefd en alsnog worden verwerkt. Er kan inzicht worden verkregen in de eigen behoeften en mogelijkheden. Hierdoor wordt het zelfhelend vermogen dat ieder mens bezit in gang gezet en kan er meer ruimte komen voor o.a. vertrouwen, creativiteit en vitaliteit.

In de hypnotherapie wordt het in beleving terugkeren in de tijd regressie genoemd. Door herbeleven van situaties en emoties uit het verleden kan inzicht en bevrijding ontstaan. Reïncarnatietherapie is een onderdeel van de hypnotherapie (regressietherapie) en kan worden toegepast bij het vermoeden dat de wortels van een probleem in een vorig leven liggen.

In de loop der tijd is er bij hypnotherapie minder de nadruk komen te liggen op de diepe hypnotische trance en het geven van suggesties door de therapeut, zoals dat in de klassieke hypnotherapie en theaterhypnose gebruikelijk is. Moderne hypnotherapie, zoals in mijn praktijk beoefent wordt, werkt met een lichte trance (of dagdroom) waardoor de cliënt aanwezig blijft en zelf een actieve rol kan innemen.

Hypnotherapie is zowel een op zichzelf staande behandelmethode als een waardevolle ondersteuning voor de reguliere en complementaire geneeskunde. Lees hier meer over de geschiedenis er van.