Tarieven

Behandeling van volwassenen vanaf 21 jaar.

Het tarief voor een (hypnotherapie)consult bedraagt € 95,00 en duurt circa 60-70minuten

Het eerste consult is altijd een intake.

Informatieuitwisseling n.a.v. een consult (bv. telefonisch of per mail) bedragen € 23,75 per 15 minuten.

Een groot aantal zorgverzekeraars vergoeden hypnotherapie gedeeltelijk via de aanvullende verzekering.
Hypnotherapie valt bij de meeste zorgverzekeraars onder ‘alternatieve geneeswijzen’.
Meer informatie vind je hier.

Als je een behandeling moet afzeggen, hoef je niet te betalen wanneer je je uiterlijk 24 uur van tevoren hebt afgemeld.

Overige gegevens praktijk:

De praktijk staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (inschrijfnummer 50379585)

Als lid van de Nederlandse Beroepsvereniging voor hypnotherapeuten (NBVH) is deze praktijk verbonden aan een beroepscode, kwaliteitswaarborg en bijscholingsverplichting. De praktijk is ook gebonden aan een klachtenregeling. De eerste stap bij een klacht is om die te bespreken met de therapeut. Als je er samen niet uitkomt, dan is het mogelijk een beroep te doen op de klachtenfuntionaris van de NBVH, waarbij in het uiterste geval een bindende uitspraak kan worden gedaan door de geschilleninstantie Stichting Complementaire en alternatieve Gezondheidzorg (SCAG), waarbij de praktijk is aangesloten. Daarnaast staat de praktijk ingeschreven bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ), een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert. RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraar en cliënten. Beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het RBCZ-register zijn onderhevig aan het tuchtrecht dat verzorgd wordt door de Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ).

NBVH  registratienummer.: 15006
RBCZ   licentienummer: 403388R
SCAG   lidnummer: 10213

Als je meer informatie wilt over de NBVH, SCAG of RBCZ kan je klikken op de onderstaande icoontjes.