Uitleg werkwijzen

Counseling
Dit zijn gesprekstechnieken om mensen te begeleiden die in een situatie terecht zijn gekomen die als pijnlijk, ongemakkelijk of ongewenst wordt ervaren. Counseling is er op gericht om deze problemen en situaties, inzichtelijk te krijgen. Door dit inzicht kan je leren beter om te gaan met de bestaande problemen.

Imaginatie en visualisatie
We gebruiken onze natuurlijke verbeeldingskracht voortdurend. Iedereen fantaseert en visualiseert, maar niet iedereen doet dit even bewust. De kracht van visualisatie is dat je je letterlijk kan voorstellen wat je wilt. Als iemand zijn verbeelding of aandacht ergens op richt groeit dat, of dit nu positief of negatief is. Bewust leren visualiseren kan ons zodoende helpen negatieve patronen of gedachten te doorbreken en positieve doelstellingen in ons leven te bereiken.

Ontspannings- en ademhalingsoefeningen
Stress ligt ten grondslag aan veel lichamelijke klachten. Ontspannings- en ademhalingsoefeningen zijn erop gericht de aandacht naar het lichaam en de ademhaling te brengen. Hierdoor kan iemand bewust worden waar de spanning zich in het lichaam bevindt. Men kan zo meer voeling krijgen met wat men zelf kan doen om spanning te reduceren. Ontspanningsoefeningen kunnen een bijdrage leveren aan een rustige ademhaling. Ontspanning heeft tevens een stress reducerende en pijn verlagende werking.

Mindfulness
Mindfulness gaat over de kunst om aanwezig te zijn in het hier en nu. Waar je aandacht is, daar ben je. Door aanwezig te zijn in het moment, ga je intenser leven. Door vaker je aandacht te sturen, leer je om afstand te nemen van gepieker en onrust in je hoofd. Het kan daardoor gemakkelijker worden om je te concentreren en je te kunnen ontspannen. Je geest en lichaam kunnen meer tot rust komen.

Sociaal Panorama/(familie)opstelling
Met behulp van het Sociaal Panorama en een (familie)opstelling kunnen problemen met relaties, bijvoorbeeld in het gezin of in de familie geanalyseerd en opgelost worden. Het Sociaal Panorama/opstelling is een denkbeeldige 3-dimensionale ruimte om je heen, waarin elke persoon in je leven een bepaalde plaats heeft. Het soort contact dat je met iemand hebt, bepaald de positie van deze persoon in jouw Sociaal Panorama. Je bent je meestal niet bewust van deze ruimte. Het contact dat je met iemand hebt beschouw je vaak als vanzelfsprekend, bijvoorbeeld omdat ‘hij of zij nu eenmaal zo is’. In werkelijkheid wordt de relatie echter bepaald door de plek die jij de ander geeft in jouw sociale omgeving. Het is met deze techniek mogelijk om knellende banden met personen in je leven los te maken.

EFT (Emotional freedom tecniques)
Het uitgangspunt van deze methode is dat storende emoties worden veroorzaakt door verstoringen in ons energiesysteem. EFT hanteert daarbij principes uit de cognitieve therapie (invloed op het denken), mindfulness (niet-oordelend ervaren, accepterend wat er is), NLP (Neuro linguïstisch programmeren) en acupressuur (kloppen op acupunctuurpunten). Door de verstoringen in het energiesysteem op te heffen kunnen verstorende emoties verzachten of verdwijnen. Het kan tevens ook een helend effect hebben op tal van fysieke klachten.

NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren)
Neuro heeft betrekking op alle processen die zich in onze hersenen afspelen. Linguïstisch verwijst naar de manier waarop we met taal omgaan en betekenis geven aan wat we waarnemen in de wereld en in onszelf. Programmeren gaat over de hardnekkige (vaak onbewuste) gedragspatronen die we hebben ontwikkeld en die we continue herhalen, ook als ze contraproductief zijn. Met NLP brengen we dus in kaart hoe we onze gedragspatronen hebben ontwikkeld op basis van de manier waarop wij op onze eigen wijze waarnemen en woorden aan iets geven. NLP bestaat uit een groot aantal verschillende technieken om onze eigen patronen bewust maken en te kunnen doorbreken. Hierdoor kunnen we leren om bewuster keuzes te kunnen maken in hoe we ons willen gedragen.

EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing)
EMDR is een techniek die speciaal ontwikkeld is voor de verwerking van traumatische ervaringen (zoals bijv. een ongeluk, overval of langdurige pesterijen) of bij het aanpakken van telkens terugkerende ongewenste gevoelens. Bij EMDR gaat het erom dat je aan de nare gebeurtenis of gevoelens terug denkt inclusief de beelden en gedachten. Dit wordt gecombineerd met de beurtelingse stimulatie van beide hersenhelften door het maken van bepaalde oogbewegingen. De hersenen verwerken door middel van deze oogbewegingen de herinnering op een andere manier waardoor de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest.

Voice Dialogue (werken met deelpersoonlijkheden)
Voice Dialogue gaat uit van het idee dat je als mens uit verschillende kanten, sub of deelpersoonlijkheden bestaat. Deze deelpersoonlijkheden kijken allemaal met andere ogen naar de wereld. Ze houden er verschillende gewoonten op na en hebben anderen gevoelens en gedachten. Sommige van die deelpersoonlijkheden zijn dagelijks in ons aan het woord en hebben veel invloed op hoe we ons gedragen. Zo hebben veel mensen bijvoorbeeld een ‘Perfectionist’, een ‘Pleaser’, of een ‘interne Criticus’ in zichzelf ontwikkeld. Andere kanten zijn misschien in de loop van ons leven op de achtergrond geraakt of zelfs uit onze persoonlijkheid verbannen. Elke deelpersoonlijkheid heeft een eigen stem, eigen verlangens of angsten. In deze techniek wordt er gestreefd naar het bereiken van samenwerking tussen delen van de persoonlijkheid die met elkaar in conflict zijn, tegengestelde belangen hebben of andere persoonlijkheidsdelen overheersen. Het is mogelijk om deze persoonlijkheidsdelen met elkaar te laten communiceren en te kijken wat ervoor nodig is om ze nader tot elkaar te brengen. Dit kan inzicht geven in innerlijke processen. Deze techniek kan worden toegepast terwijl iemand in trance is, maar ook kunnen er verschillende persoonlijkheidsdelen worden opgesteld in de ruimte (op stoelen). Men kan dan op een gaan stoel zitten om het betreffende persoonlijkheidsdeel te ervaren.

Energiewerk (reading en healing)
Hoe werkt energie nou eigenlijk? Soms kan je je na afloop van een gesprek of vergadering opeens heel vermoeid voelen. Sommige mensen of situaties kunnen je helemaal ‘leegtrekken’. In het dagelijks contact met andere mensen gebeurt er van alles in de wisselwerking. Er ‘stroomt’ energie van jou naar anderen en vice versa. Voor iedereen is het mogelijk om bewust te leren omgaan met (je eigen) energie. Hier is niets zweverigs aan. Het is een leerproces waarbij ons kritisch denken op een lager pitje wordt gezet zodat er meer aandacht komt voor zintuiglijke ervaringen. Als jij je energie gebruikt op een manier die niet bij jou past, zal je lichaam je dat instinctief laten weten. Door meer bewust te worden van de signalen van je lichaam leer je je energiesysteem beter kennen. Hierdoor is het mogelijk minder energie te verliezen in het bijzijn van andere mensen. Je kan zodoende meer in contact blijven met wat belangrijk is voor jou en wat jij nodig hebt om geïnspireerd en met vertrouwen in het leven te kunnen staan.

Reading
Elk mens heeft een energieveld. Dit energieveld bevat veel informatie over jezelf. Hoe is het bijvoorbeeld is met je gezondheid, relaties, hoe sta je in je werk, waar zit je vitaliteit en waar zitten je blokkades? Jouw energie laat je zien wie je bent op dit moment. In een reading wordt gekeken waar jouw energie stroomt en minder goed stroomt en wat je nodig hebt om geblokkeerde energie weer op gang te brengen. Een reading kan hierdoor een diepe invloed hebben en kan (on)bewust nog een tijd doorwerken. Ook kan het je meer inzicht geven in eigen patronen, waarom doe je zoals je doet. Waarom loop je bijvoorbeeld keer op keer tegen dezelfde dingen aan. Door je eigen patronen op onbewust niveau te leren kennen, zul je beter begrijpen waarom je dingen op een bepaalde manier doet. Vaak wordt je handelen onbewust bepaald vanuit je opvoeding, door verwachtingen van anderen, door onze cultuur, media etc.. Een reading is een prachtige manier om je hiervan meer bewust te worden en te kijken wat jij nu eigenlijk zelf wilt, wat nu voor jou belangrijk is. Je kan hierdoor bewuster keuzes gaan maken in je leven. Er kan ruimte komen om (oude) ballast los te laten en meer plaats maken voor vertrouwen, vitaliteit en plezier.

Healing
In en om ons lichaam stroomt energie. Je kunt deze energiestroom bewust ervaren, hoewel de meeste mensen het vaak niet concreet kunt waarnemen. Mensen zeggen wel eens: “Ik bruis van energie” of juist andersom: “Ik heb nauwelijks energie, ik heb geen puf.” Als de energie niet vrij kan stromen, voel je je minder goed in je vel en kun je zelfs ziek worden. Elke energieverstoring heeft zo zijn reden. Het kan bijvoorbeeld komen door stress, overbelasting of vastgeroeste patronen of denkbeelden. Energetische blokkades kunnen zich uiten in emotionele en lichamelijke klachten. Een healing kan je in contact brengen met je
zelfhelend vermogen. Healing kan je helpen de balans te herstellen, zodat energie weer kan gaan stromen. Een goede doorstroming bevordert de gemoedsrust en gezondheid en kan je helpen bij het overwinnen van klachten en ondersteunen in je persoonlijke groei.